Юридическая консультация онлайн
На главнуюЛюди и блогиПохожее видеоЕще от: Юридическая компания ДОМПРАВО

Як цивільний чоловік чи дружина можуть спадкувати у першій черзі

Юридическая консультация онлайн

Оценок: 8 | Просмотров: 208
Юридична консультація: коли цивільний чоловік або дружина спадкують як спадкоємці першої черги? Послуги юриста адвоката по спадкуванню: http://www.dom-pravo.kiev.ua 0443611684 0988216642 #адвокат #юрист #спадщина #спадкування #послуги #юридичнаконсультація У даній статті буде розглянуто питання яким чином цивільна дружина чи чоловік можуть стати спадкоємцями першої черги за законом та роз’яснено, що для цього треба зробити. Процес отримання права на спадкування разом із спадкоємцями першої черги за законом є доволі складним, потребує доведення ряду обставин та виконання певного обсягу дій. Як зазначено у Цивільному Кодексі України до першої черги спадкоємців за законом відносяться діти, батьки спадкодавця, а також другий з подружжя. Якщо шлюб між особами укладено не було, то цивільний чоловік чи дружина взагалі не мають права на спадкування, оскільки для спадкодавця він чи вона є сторонньою людиною. Що необхідно щоб цивільний чоловік чи дружина могли претендувати на спадщину. Як зазначено у ст. 1264 Цивільного кодексу України у четверту чергу право на спадкування за законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю не менш як п'ять років до часу відкриття спадщини. Для початку необхідно встановити факт проживання однією сім’єю протягом п’яти і більше років. Даний факт встановлюється у судовому порядку. Для цього необхідно щоб чоловік та жінка, шлюб між якими офіційно укладено не було, проживали разом однією сім’єю не менше п’яти років до моменту відкриття спадщини. Які обставини потрібно доводити та якими доказами. У суді треба буде доводити, що такі особи проживали разом не просто як співмешканці, а саме як подружжя, тобто мали спільний побут, бюджет, разом вели господарство, у них були теплі родинні відносини, їх пов’язували взаємні права та обов’язки, які притаманні подружжю. Доказами у даній справі можуть бути, наприклад: квитанції про оплату комунальних платежів, квитанції на придбання будівельних матеріалів, договори на проведення ремонтних робіт, квитанції на придбання побутової техніки (у зазначених вище випадках бажано, щоб особи були зареєстровані за однією адресою), квитанції за оплату спільного відпочинку, за оплату проходження обстежень, лікувань чи оздоровлень когось із подружжя, тощо. Після отримання позитивного судового рішення, яке набрало законної сили, такий чоловік чи жінка отримають право на спадкування, але лише в четвертій черзі спадкоємців за законом. Сам по собі встановлений факт проживання однією сім’єю не менше п’яти років не дасть підстав для спадкування на рівні спадкоємців першої черги за законом. Що необхідно для зміни черговості одержання права на спадкування. Законодавство України зазначає вичерпний перелік обставин, за наявності яких можлива зміна черговості одержання права на спадкування: Матеріальне забезпечення спадкодавця, тобто матеріально опікуватись спадкодавцем, надавати гроші на його утримання, тощо; Здійснення опіки над спадкодавцем, тобто надання йому нематеріальних послуг, тобто звичайне, людське спілкування, підтримання морального стану спадкодавця, надання йому порад з різних питань, поздоровлення зі святами, тощо; Надання будь-якої іншої допомоги спадкодавцеві, тобто такої допомоги, яка має матеріалізоване вираження, наприклад прибирання приміщення, приготування їжі, допомога в ремонті квартири, тощо; Безпорадний стан спадкодавця, тобто такий стан, під час якого особа неспроможна самостійно забезпечувати свої потреби, викликаний похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом; Тривалий час здійснення дій, визначених у попередніх пунктах. Під тривалим часом слід розуміти період часу протягом якого спадкодавець перебуває на утриманні особи не менше 5 років, що більший час утримання то краще. Для задоволення позову необхідна наявність всіх п'яти вищезазначених обставин. Відсутність хоча б однієї із таких обставин зумовить застосування загального порядку черговості спадкування. Невиконання або неналежне виконання обов’язку по утриманню спадкодавця. Дуже важливо, щоб інші спадкоємці більш ранньої черги, не виконували або неналежним чином виконували обов’язок по утриманню спадкодавця. Лише у випадку, коли спадкоємці ранньої черги не приймали участі та не допомагали спадкоємцю наступних черг доглядати та утримувати спадкодавця можлива зміна черговості одержання права на спадкування.
Категория: Люди и блоги
Html code for embedding videos on your blog
Текстовые комментарии (0)

Хотите оставить комментарий?

Присоединитесь к YouTube, или войдите, если вы уже зарегистрированы.
Задайте и вы свой вопрос, это бесплатно! Адвокат по телефону получит предварительную информацию от вас, после чего может в спокойной обстановке восполнить возможные пробелы и проанализировать правовые нормы. Он оценит все факты и сможет подготовить развернутую консультацию для вас. По этой причине адвокат является вашим сторонником в разрешении возникших проблем. Вы сбережете свои средства, обратившись за телефонной консультацией. Таким образом, обращаясь по телефону к услугам адвоката, вы получаете возможность решить возникшие проблемы с минимальными финансовыми и временными затратами. В некоторых случаях в дальнейших очных консультациях не возникает необходимости. По этой причине помощь адвоката, оказываемая по телефону, становится неоценимой.